Q10 antioxidant

Q10, Ubikinon, finns naturligt i din kropp och fungerar skyddande mot kroppens celler. Forskningsrön pekar på att Q10s antioxidantverkan kan ha en bra effekt för de personer som lider av nedbrytande sjukdomar. Exakt i vilken utsträckning som Q10, Ubikinon, förhindrar degenererande är dock inte helt klart.
Antioxidanter tar hand om kroppens avgiftning, då de ger sig på skadliga fria radikaler. Q10 skiljer sig dock en från andra antioxidanter då den är fettlöslig och membranbunden. Detta innebär att Q10 anpassar sig till olika miljöer.

Vidare fungerar Q10 som en energigivare i mitokondrien, som något förenklat kan beskrivas som cellernas eget kraftverk. Det fungerar som så att vi får ett livsbränsle när vi intar föda, och av detta bränsle så arbetar mitokondrien för att skapa den energi som behövs för att kroppens celler ska fungera.

Det finns forskningsstudier som visar att ärftliga rubbningar kan uppstå när det gäller mitokondriernas energiproduktion. Dessa skador hos mitokondrierna kan resultera i att skador på nerv- och hjärtceller uppstå. I värsta fall kan dödliga sjukdomar bli en följd. På senare tid har forskare också kommit fram till att rubbningar i mitokondriernas energiproduktion i förlängningen kan leda till att man utvecklar Parkinsons sjukdom.

Förutom detta visar också forskningen av Q10 förbättrar din sömn. Effekten av en bättre sömn leder också till att ditt immunförsvar blir starkare. Man kan således med fog säga att Q10 gör dig friskare.
Idag kan du hitta tillskottspreparat som innehåller Q10 hos många olika återförsäljare. Q10 klassas som naturläkemedel och således krävs det inte att du har ett recept. Så gör dig själv och din kropp en stor tjänst och köp in Q10.

Ta dig alltid tid till att jämföra pris innan du gör din beställning. I regel är det billigast ifall du köper ditt Q10-preparat över nätet. I samband med att du köper Q10-kapslar så ska du alltid läsa på om vilken dos du ska ta. Om du har någon allergi så bör du också kontrollera rekommendationen på bipacksedeln.